Tag Archives: pieczątka imienna

Jak wygląda pieczątka imienna i co powinna zawierać?

Pieczątka imienna to jeden z najprostszych wzorów, jakie można u nas zamówić. Zawiera zazwyczaj do trzech linii tekstu, na który składają się nazwa zajmowanego stanowiska oraz imię i nazwisko zgodne z aktualnym rejestrem PESEL. Te dane rozdzielone są pustą przestrzenią, która jest symbolicznym miejscem na podpis. Nazwisko możemy poprzedzić tytułem zawodowym – o ile zezwala […]