Jak wygląda pieczątka imienna i co powinna zawierać?

Pieczątka imienna to jeden z najprostszych wzorów, jakie można u nas zamówić. Zawiera zazwyczaj do trzech linii tekstu, na który składają się nazwa zajmowanego stanowiska oraz imię i nazwisko zgodne z aktualnym rejestrem PESEL. Te dane rozdzielone są pustą przestrzenią, która jest symbolicznym miejscem na podpis. Nazwisko możemy poprzedzić tytułem zawodowym – o ile zezwala na to pracodawca bądź nie zabraniają określone przepisy prawa (dotyczy to np. egzaminatorów przeprowadzających egzaminy na prawo jazdy czy też rzeczoznawców do spraw jakości produktów rolno-spożywczych). W szczególnych przypadkach na pieczątce imiennej umieszcza się numer lub oznaczenie prawa wykonywania zawodu – najczęściej zasada ta dotyczy pieczątek lekarskich.

Kto powinien posiadać pieczątkę imienną?

Pieczątkę imienną wyrabiają najczęściej osoby pełniące funkcje zawodowe, mianowane, licencjonowane, publiczne i z powołania. Może ją jednak wyrobić każdy, kto potrzebuje w czytelny sposób oznaczyć dokumenty swoim imieniem i nazwiskiem. W przypadku stemplowania dużej ilości druków w miejscu przeznaczonym na odręczny podpis wstawia się faksymile, czyli kopię podpisu, która następnie odbijana jest sposobem mechanicznym na papierze tak, jak pozostałe dane znajdujące się na pieczęci.

Pieczęcie imienne najczęściej wyrabiane są dla pracowników zajmujących kluczowe stanowiska w firmie, specjalistów oraz lekarzy i pielęgniarek. W przypadku dwóch ostatnich zawodów o tym, co powinno znajdować się na pieczęci, mówią stosowne zapisy prawa ściśle określające nie tylko dane, które powinny zostać wykazane na pieczątce, ale również sposób ich umieszczenia i przedstawienia.

Wyrobienie pieczątki imiennej

Pieczątki imienne po promocyjnej cenie we Wrocławiu można zamówić również on-line poprzez nasz serwis Stempleks.pl. Krok po kroku wybierzesz typ pieczątki, następnie zaprojektujesz widniejący na niej tekst, zapłacisz w najdogodniejszy dla siebie sposób i odbierzesz w naszej siedzibie. Pieczątka imienna Stempleks to gwarancja wysokiej jakości za przystępną cenę.

Bez względu na rodzaj wykonywanego zawodu przygotujemy pieczątkę imienną na Twoje indywidualne zamówienie. Punkty odbioru naszych produktów rozlokowane są na terenie całego Wrocławia oraz w kilku okolicznych miejscowościach. Realizujemy również zamówienia na terenie całego kraju, dowożąc zamówione produkty za pośrednictwem kuriera.

Szukasz pieczątki imiennej online? Wybierz firmę Stempleks we Wrocławiu. Ekspresowo wyrabiamy pieczątki, ulotki i wizytówki z dostawą do domu Klienta w 24 godziny! Zadzwoń i zamów pieczątkę online.