Pieczątka pielęgniarki – co powinna zawierać?

pieczątka pielęgniarki

Pieczątka pielęgniarki – co powinna zawierać?

Według prawa są zawody, w których powinno używać się pieczątek imiennych. Do takich zawodów zaliczyć można między innymi pielęgniarki oraz położne. Według przepisów są to osoby, które udzielają świadczeń zdrowotnych, bądź kierują na badania lub konsultacje. Z tego względu mają obowiązek podczas dokonywanych wpisów podać dane czy też informacje, które identyfikują je jako pielęgniarki lub położne. Zamiast żmudnie wypisywać wszelkie wymagane prawem dane, można posłużyć się pieczątką. W tym artykule postaramy się przybliżyć to, jak powinna wyglądać pieczątka pielęgniarki. Jeśli chcesz dowiedzieć się czegoś więcej na ten temat to zapraszamy do lektury.

Pieczątka dla pielęgniarki – co mówią przepisy?

pieczątka pielęgniarki wzór

Jeśli pielęgniarka chce wyrobić pieczątkę to musi wziąć pod uwagę obowiązujące przepisy prawa. Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 6 kwietnia 2020 roku w sprawie rodzajów, zakresu i wzorów dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania wprowadzono przepisy, które określają niezbędne informacje, jakie muszą znaleźć się na pieczątce pielęgniarki lub położnej. Zgodnie z tym rozporządzeniem, jeśli pielęgniarka używa pieczątki, to zobowiązana jest umieścić na niej następujące dane:

 • imię i nazwisko,
 • tytuł zawodowy,
 • numer prawa wykonywania zawodu,
 • zdobyte specjalizacje.

Jeśli jednak pielęgniarka nie zdobyła jeszcze specjalizacji w dziedzinie pielęgniarstwa, to w takim wypadku powinna pominąć taką informację. Wobec tego nie umieszcza wtedy na pieczątce swojej specjalizacji. Co prawda przepisy i rozporządzenia wydane przez Ministerstwo Zdrowia nie zakazują podawania na pieczątce pielęgniarki innych informacji, jednak trzeba wziąć pod uwagę stanowisko Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych w Warszawie.

W uchwale nr 113/VI/2013 z dnia 16 września 2013 r. w sprawie treści pieczątki pielęgniarki lub położnej zostało wyraźnie określone to, co powinno się znaleźć na takiej pieczątce. Czytając te przepisy można wywnioskować, że uchwała ta nie przewiduje możliwości umieszczania na pieczątce innych danych, jak tylko te informacje, które zostały wskazane w tym akcie prawnym. Jak zatem przygotować wzór pieczątki pielęgniarki, który będzie zgodny z prawem?

Pieczątka pielęgniarki specjalistki. Wzór, którego możesz użyć.

pieczątka pielęgniarki

Pieczątka pielęgniarki nie powinna wprowadzać w błąd, dlatego dane muszą być rzetelne i zgodne ze stanem faktycznym. Wobec tego jeśli pielęgniarka lub położna nie posiada ukończonych studiów magisterskich z pielęgniarstwa, tylko na przykład z pedagogiki albo jakiegoś innego kierunku niezwiązanego z medycyną, to nie powinna na swojej pieczątce umieszczać tytułu „mgr”, ponieważ wskazywałoby to na ukończenie studiów z zakresu pielęgniarstwa. Dlatego w tym wypadku najlepiej umieścić na pieczątce imię i nazwisko, a następnie tytuł zawodowy.

Tytuły zawodowe pielęgniarek i położnych

Jak w praktyce wygląda opis tytułu zawodowego pielęgniarki lub położnej? W przypadku pieczątki dla pielęgniarki możliwe są następujące cztery opcje:

 • magister pielęgniarstwa,
 • licencjat pielęgniarstwa,
 • pielęgniarka dyplomowana,
 • pielęgniarka.

Podobnie wyglądają tytuły zawodowe, które może zawierać pieczątka położnej. Tutaj również dostępne są cztery możliwości:

 • magister położnictwa,
 • licencjat położnictwa,
 • położna dyplomowana,
 • położna.

Korzystając z takich zapisów na pieczątce pielęgniarki lub położnej na pewno stworzysz wzór pieczątki, który będzie zgodny z obowiązującym prawem. Jak wobec tego może wyglądać taka pieczątka?

Pieczątka pielęgniarki – jak powinna wyglądać?

piecztka colop mouse stamp

Biorąc pod uwagę wszystkie informacje dotyczące danych, jakie można umieścić na pieczątce pielęgniarki lub położnej tak, aby była zgodna z przepisami Ministerstwa Zdrowia i wytycznymi Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych wybór rodzaju pieczątki dla pielęgniarki jest dosyć spory. Przede wszystkim pieczątka pielęgniarki lub położnej musi być poręczna. Co to oznacza w praktyce?

Najlepiej jeśli będzie miała takie rozmiary, aby zmieściła się na przykład w kieszeni fartucha. Idealnie do tego sprawdzą się stemple kieszonkowe, czyli małe automaty, które zawsze można mieć przy sobie. W zależności od tego, czy pielęgniarka posiada specjalizację, czy też nie, wszystkie niezbędne dane zmieszczą się na pieczątce, która ma od 3 do 5 linijek tekstu.

Dlatego dobrym wyborem na pieczątkę dla pielęgniarki bez specjalizacji będzie Colop Stamp Mouse 20, gdzie można zamieścić 3 linie tekstu. Natomiast dla pielęgniarki ze specjalizacją świetnie nada się automat Colop Stamp Mouse 30, który zapewnia miejsce na 5 linii tekstu. Są to eleganckie pieczątki w szerokiej gamie kolorystycznej, które są dostosowane zarówno dla osób praworęcznych, jak i leworęcznych, więc na pewno znajdziesz coś odpowiedniego dla siebie. Czy zdecydowałaś się już na wyrobienie takiej pieczątki? A może zastanawiasz się czy taka pieczątka jest Ci w ogóle potrzebna?

Czy każda pielęgniarka musi posiadać pieczątkę?

Kobieta z dzieckiem u lekarza

Przepisy dotyczące wypełnienia dokumentów medycznych określają, że każda pielęgniarka i położna musi przystawić pieczątkę z określonymi danymi na wszystkich dokumentach medycznych, które wymagają takiego rodzaju identyfikacji. Tak więc można z całą pewnością stwierdzić, że dotyczy to większości pielęgniarek. Dlaczego? Ponieważ prawie każda z nich musi dokonywać wpisów między innymi do dokumentów medycznych pacjentów w szpitalach, przychodniach czy innych placówkach medycznych. W ten sposób można łatwo zweryfikować dane konkretnej pielęgniarki, która zajmowała się pacjentem oraz uzupełniała jego dokumentacje medyczną.

Kiedy pieczątka pielęgniarki może być szczególnie potrzebna

Praca pielęgniarki wiąże się z wieloma czynnościami. Niektóre z nich mogą wymagać postawienia pieczątki. Kiedy będzie ona potrzebna? Na przykład jednym z zadań pielęgniarek jest przeprowadzanie badania EKG. Wydruk z wynikiem badania powinien być potwierdzony przez osobę, które je wykonywała. Tu przyda się pieczątka pielęgniarki. Wiele dokumentów wypełnia pielęgniarka środowiskowa, więc w tym przypadku pieczątka również będzie bardzo pomocna w takiej pracy. Ale wiele zadań mają też pielęgniarki pracujące w szpitalach. Sporo takich czynności musi być potwierdzone pieczątką pielęgniarki lub położnej, dlatego wyrobienie takiej pieczątki znacznie ułatwi pracę.

Czy w razie utraty pieczątki pielęgniarka po prostu może zamówić kolejną?

Trodat 9512 2

Tak samo jak w przypadku lekarza czy urzędnika utrata pieczątki przez pielęgniarkę, może doprowadzić do przykrych konsekwencji. Pieczątka pielęgniarki, to narzędzie, które w momencie utraty może doprowadzić do poważnych problemów, zarówno dla pielęgniarki, jak i jej pacjentów. Dlaczego? Jeżeli taka pieczątka trafi w niepowołane ręce może stać się przedmiotem przestępstwa. Ktoś może ją wykorzystać podszywając się pod czyjeś kompetencje i dane. W wypadku utraty pieczątki pielęgniarka powinna zgłosić ten fakt do swojego przełożonego.

W razie użycia pieczątki położnej lub pielęgniarki przez kogoś innego sprawę trzeba zgłosić na policję. Bezprawne posługiwanie się cudzą pieczątką jest karalne. Wynika to z art. 270 § 1 Kodeksu Karnego. Grozi za to grzywna, ograniczenie wolności, a nawet pozbawienie wolności na okres od 3 miesięcy aż do 5 lat! Korzystanie z cudzej pieczątki to nie zabawa, bo wiążą się z tym poważne konsekwencje. Dlatego po utracie pieczątki pielęgniarki oraz dokonaniu zgłoszenia, pielęgniarka powinna niezwłocznie wyrobić nową pieczątkę, aby móc bez przeszkód posługiwać się nią w swojej pracy.

Pieczątka położnej – kiedy może być potrzebna?

Podobnie jak w przypadku pielęgniarek, położne, które udzielają świadczeń zdrowotnych podczas dokonywania wpisów muszą podać informacje, które będą je identyfikowały. Dlatego w tym przypadku sprawę znacznie ułatwi wyrobienie pieczątki położnej z takim danymi. Tak samo jak w przypadku pielęgniarki, położna musi na pieczątce umieścić dane personalne, tytuł zawodowy, zdobyte specjalizacje oraz numer prawa do wykonywania zawodu. Taka pieczątka położnej bardzo pomaga w codziennej pracy. Dzięki temu można w szybki i wygodny sposób dokonać prawidłowego oznaczenia wykonywanych przez nią świadczeń zdrowotnych.

Czy pielęgniarka lub położna może wystawiać recepty?

Kolejną sprawą jest możliwość wystawienia przez pielęgniarkę lub położną recept pacjentom. Takie zadanie mogą wykonywać pielęgniarki i położne, które spełnią odpowiednie warunki. Jakie? Reguluje to ustawa z dnia 15 lipca 2011 roku o zawodach pielęgniarki i położnej. Według tego aktu prawnego również niektóre pielęgniarki i położne zostały uprawnione do wystawiania recept refundowanych.

Takie osoby muszą mieć ukończone studia magisterskie na kierunku pielęgniarstwo lub położnictwo albo posiadać tytuł specjalisty w dziedzinie pielęgniarstwa. Niezbędne jest też ukończenie specjalistycznego kursu w tym zakresie. Jednak nie wszystkie leki mogą być przepisywane przez położną lub pielęgniarkę. Nie mogą one przepisywać leków, które zawierają bardzo silnie działające substancje, środków odurzających i substancji psychotropowych oraz środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego. Tak wygląda sprawa w przypadku nowych recept.

Natomiast jeśli jest to kontynuacja leczenia związana z zaleceniami lekarskimi, to wymagania są nieco mniejsze. Takie recepty mogą wystawiać pielęgniarki i położne, które ukończyły studia pierwszego stopnia na kierunku pielęgniarstwa albo położnictwa lub posiadają tytuł specjalisty w dziedzinie pielęgniarstwa. W obu tych przypadkach konieczne jest również ukończenie specjalistycznego kursu.

Recepty muszą być podpisane przez osobę, która jest uprawniona do ich wystawiania. W tym przypadku świetnie sprawdzi się pieczątka pielęgniarki. Przyda się ona również przy wypełnianiu dokumentacji medycznej. Czasem zdarza się, że ktoś potrzebuje odpisu historii leczenia. Takie dokumenty mogą być opatrzone pieczątką za zgodność z oryginałem oraz pieczątką pielęgniarki lub położnej, która skserowała taką dokumentację.

Nie ma żadnych wątpliwości, że pieczątka bardzo ułatwia pracę pielęgniarki czy położnej. Wyrobienie odpowiedniej pieczątki nie kosztuje zbyt wiele, a może przynieść sporo korzyści. Dlatego jeśli chcesz zamówić taką pieczątkę to możesz skorzystać z naszych usług. Podpowiemy jaki automat będzie najlepszy oraz pomożemy Ci przygotować treść pieczątki dla pielęgniarki lub położnej.