cart TWÓJ KOSZYK 0

Pieczątka firmowa czy jesteśmy zobligowani ją posiadać?

Wśród osób prowadzących działalność gospodarczą panuje przeświadczenie, iż do prowadzenia swojej wymarzonej, własnej firmy, niezbędna jest pieczęć firmowa.

Oczywiście jest ona niezmiernie przydatna przy wystawianiu dokumentów, podpisywaniu wniosków, deklaracji oraz wszelkiego rodzaju umów biznesowych.

Jednakże, warto sobie zadać pytanie czy posiadanie pieczątki regulowane jest przez prawo czy jest to jedynie wymóg stawiany przez urzędników?

Według najnowszych przepisów prawa, nie istnieją obecnie żadne regulacje dotyczące nałożenia na przedsiębiorców obowiązku posiadania pieczęci firmowej.

Wiąże się więc to z tym, iż osoba prowadząca działalność gospodarczą może sama dokonać wyboru, czy pieczątka firmowa będzie mu potrzebna i opłaca się zainwestować czy też nie. Mimo, że instytucje publiczne nie mogą wymagać od nas więcej niż stanowi aktualnie obowiązujące prawo, to w codziennym życiu bywa różnie.

Choć regulacje prawne formalnie nie nakładają obowiązku posiadania pieczęci firmowej, to zdarza się, iż często procedury Urzędu Skarbowego i banków wymagają od nas posiadanie pieczątki podczas rejestracji firmy, czy składania deklaracji.
W niektórych przypadkach można wyegzekwować od urzędnika zaniechania wymagu pieczęci na dokumencie urzędowym, prosząc go o podanie podstawy prawnej nakładającej obowiązek posiadania pieczątki firmowej przez przedsiębiorce.

Po sprawdzeniu aktualnych przepisów, często zmieniają zdanie, jednak do dziś na wielu drukach urzędowych możemy znaleźć pole z napisem “podpis i pieczęć przedsiębiorcy”, jednak według prawa potwierdzeniem oświadczenia osoby jest podpis a nie pieczęć.

W takiej sytuacji podatnik może zostać poproszony o napisanie oświadczenia o nieposiadaniu pieczątki firmowej, jednakże w praktyce wystarczy po prostu w rubryce, gdzie widnieje napis “Podpis i pieczęć” podać krótkie objaśnienie “Nie posiadam pieczątki” oraz podpisać się imieniem, nazwiskiem oraz podpisem osobistym.

Jednak inaczej jest w przypadku instytucji, które nie są organami administracji – banki, firmy ubezpieczeniowe itp. Banki często przy zakładaniu konta firmowego wymagają od przedsiębiorców pieczątki firmowej. Nie możemy brać wtedy pod uwagę wyłącznie przepisów prawa, ponieważ instytucje finansowe mogą określić własne wymogi w regulaminach. W praktyce w większości przypadków podczas kontaktów z bankami, należy posiadać pieczątkę z danymi działalności.

Podsumowując, mimo że przepisy dziś nie wymagają od przedsiębiorcy posiadania pieczątki firsmowej, to na pewno warto ją posiadać, aby ułatwić nam prowadzenie naszego wymarzonego biznesu, zwłaszcza, iż dziś nie stanowi ona dużego wydatku, a jej zamówienie nie stanowi większego problemu.

Telefony: 781-008-333, 780-186-765.