Przykładowe odbicia pieczątek stare

Pieczątka Imienna

Pieczątka imienna należy do jednych z najmniejszych typów pieczątek. Produkt ten idealnie nadaje się dla  osób, które potrzebują  oznaczyć dokumenty swoim imieniem i nazwiskiem. Pieczątki imienne przeznaczone są zazwyczaj dla pracowników pełniących w firmie ważne funkcje, specjalistów czy pracowników np. branży medycznej. Najczęściej pieczątka imienna zawiera do trzech linii tekstu, na których widnieje imię i nazwisko, nazwa zajmowanego stanowiska lub  tytuł zawodowy.

Wzory odbić dla pieczątek imiennych  do 3 linii tekstu ( 36×13 mm) – od 27,90 zł

pieczątki imienne

Pieczątki firmowe

Pieczątka firmowa jest podstawową rzeczą, która identyfikują firmę. W zależności od wybranego rozmiaru można na nich umieścić różną ilość informacji. Pieczątki firmowe zawierają przede wszystkim ważne dane firmy, do których należą nazwa firmy, adres jej siedziby, NIP czy REGON. Często umieszcza się na nich również adres email oraz strony internetowej lub telefon.

Wzory odbić dla pieczątek firmowych małych do 5 linii tekstu ( 46×17 mm) – od 30,90 zł

pieczątki firmowe małe

Wzory odbić dla pieczątek firmowych średnich do 6 linii tekstu + logo (58×22 mm) – od 39,90 zł

pieczątki firmowe średnie

Wzory odbić dla pieczątek firmowych dużych  do 8 linii tekstu + logo (68x 29 mm) – od 62,90 zł

pieczątki firmowe duże

Wzory odbić dla pieczątek firmowych bardzo dużych  do 8 linii tekstu + logo (75×36 mm) – od 65,90 zł

pieczątki firmowe bardzo duże

Pieczątki kieszonkowe

Pieczątka kieszonkowa należy do  najmniejszych z typów pieczątek. Automaty te bez problemu można przenosić w kieszeni, dzięki czemu zawsze macie Państwo dostęp do swojej pieczątki. Tak jak w przypadku pieczątek firmowych, dzielimy je na na następujące wielkości odbić – imienne, firmowe małe i średnie.Produkt ten idealnie nadaje się dla  osób, które potrzebują  oznaczyć dokumenty swoim imieniem i nazwiskiem.

Pieczątki kieszonkowe imienne przeznaczone są zazwyczaj dla pracowników pełniących w firmie ważne funkcje, specjalistów czy pracowników np. branży medycznej. Najczęściej pieczątka imienna zawiera do trzech linii tekstu, na których widnieje imię i nazwisko, nazwa zajmowanego stanowiska lub  tytuł zawodowy.

Pieczątka kieszonkowa firmowa mała oraz średnia, w zależności od wybranego rozmiaru można na nich umieścić różną ilość informacji. Pieczątki te zawierają przede wszystkim ważne dane firmy, do których należą nazwa firmy, adres jej siedziby, NIP czy REGON. Często umieszcza się na nich również adres email oraz strony internetowej lub telefon.

Wzory odbić dla pieczątek kieszonkowych imiennych  do 3 linii tekstu ( 36×13 mm) – od 31,90 zł

pieczątki imienne

Wzory odbić dla pieczątek kieszonkowych średnich do 5 linii tekstu ( 46×17 mm) – od 40,90 zł

pieczątki firmowe małe

Wzory odbić dla pieczątek firmowych średnich do 6 linii tekstu + logo (58×22 mm) – od 44,90 zł

pieczątki firmowe średnie