Pieczątki podłużne

Pieczątki podłużne są idealnym rozwiązaniem do zapisu długiej frazy w jednej linii, bądź w przypadku firm – do zapisu na przykład numeru rachunku bankowego.

pieczątka podłużna colop 25 odbicie
306