Pieczątki budowlane

Pieczątki budowlane idealnie nadają się aby potwierdzić wykonanie prac budowlanych. Na pieczątkach budowlanych powinny znaleźć się:  zawód lub tytuł zawodowy, uprawnienia budowlane oraz zakres specjalności. Pieczątki budowlane przydatne są  również w prowadzeniu dokumentacji projektowej, dzięki hasłom, które możemy na nich umieścić takich jak: „Zatwierdzono projekt”, „Dokumentacja powykonawcza”, „Wbudowano w obiekt”.

pieczątki budowlane

 

304