loader
TWÓJ KOSZYK 0

Pieczątki budowlane

Pieczątki budowlane idealnie nadają się aby potwierdzić wykonanie prac budowlanych. Na pieczątkach budowlanych powinny znaleźć się:  zawód lub tytuł zawodowy, uprawnienia budowlane oraz zakres specjalności. Pieczątki budowlane przydatne są  również w prowadzeniu dokumentacji projektowej, dzięki hasłom, które możemy na nich umieścić takich jak: “Zatwierdzono projekt”, “Dokumentacja powykonawcza”, “Wbudowano w obiekt”.

pieczątki budowlane