cart TWÓJ KOSZYK 0
pieczątka firmowa na dokumentach w segregatorze

Pieczątka firmowa – funkcja informacyjna czy reklamowa?

W Polsce nie ma prawa, które jednoznacznie nakazuje przedsiębiorcom posiadanie pieczątki. Istnieje jednak prawo dotyczące ujawniania danych o obrocie gospodarczym, które wyraźnie wskazuje, jakie informacje muszą znaleźć się na dokumentach dotyczących firmy. W tych przypadkach pieczątka firmowa jest bardzo przydatna – wystarczy jednym ruchem przenieść te informacje na dokument. Jakie jeszcze możliwości firmie daje taki stempel?

Pieczątka firmowa – co musi zawierać, a co warto umieścić?

Jest wiele sytuacji, kiedy pieczątka firmowa jest bardzo przydatna i pozwala na zaoszczędzenie czasu. Takie chwile są związane z dopełnianiem procedur urzędowych albo bankowych. Wszystkie sporządzane tam dokumenty muszą zawierać podstawowe informacje o firmie. To je właśnie powinna przedstawiać pieczątka firmowa. Posiadanie jej pozwala na szybkie skopiowanie wymaganych informacji. To duża oszczędność czasu, ponieważ w przeciwnym razie przedsiębiorca musi je wpisać ręcznie.

pieczątka firmowa

Podstawowe informacje, jakie muszą się znaleźć na pieczątce firmowej spółki z o.o. to:

 • nazwa firmy wraz ze wskazaniem jej formy prawnej,
 • aktualna siedziba i adres firmy,
 • NIP, czyli numer identyfikacji podatkowej firmy,
 • kapitał zakładowy,
 • numer KRS (Krajowy Rejestr Sądowy) i sąd rejestrowy.

W przypadku jednoosobowej działalności gospodarczej pieczątka firmowa musi zawierać takie dane jak:

 • nazwę firmy,
 • numer NIP,
 • adres siedziby.

Pieczątka firmowa może także zawierać informacje dodatkowe, takie jak:

 • numer telefonu,
 • adres strony internetowej,
 • adres e-mail,
 • numer konta bankowego,
 • godziny otwarcia firmy.

Sprawiają one, że klient łatwo może znaleźć te informacje, które są dla niego ważne, bez potrzeby przeszukiwania dokumentów czy stron w internecie.

Informacja i reklama w jednym – jak stworzyć unikalny projekt?

Pieczątka firmowa stanowi swego rodzaju reklamę firmy. Warto więc sprawić, by była nie tylko czytelna, ale także ciekawa, unikatowa i estetyczna. W tym celu można umieścić na stemplu logo firmy.

Jak zaprojektować dobre logo? Zanim zaczniesz je tworzyć, zastanów się, kto jest grupą docelową, czyli kto będzie na nie patrzeć. Co więcej, oprzyj projekt na trzech podstawowych zasadach:

 1. rozpoznawalność,
 2. ponadczasowość,
 3. prostota

Logo powinno być estetyczne i czytelne. Projektując je, nie należy stawiać na stworzenie idealnego znaku, który wszystkim się spodoba, bo takich znaków praktycznie nie ma.

7 zasad projektowania logo dla firmy:

 1. prosta typografia – użyj maksymalnie dwóch krojów pisma,
 2. prosta kolorystyka – użyj maksymalnie trzech kolorów,
 3. prosta forma – pozbądź się wszystkich elementów, które nie są konieczne, tak by nic nie dało się już zabrać z projektu,
 4. dobra czytelność – logo musi być czytelne po przeskalowaniu na małe i duże oraz jako pozytyw czy negatyw,
 5. rozpoznawalność – postaw praktyczność nad oryginalność – niech znak będzie łatwy do opisania np. przez telefon,
 6. własny projekt – nie korzystaj z gotowych grafik, stwórz coś swojego,
 7. dobra jakość – projekt musi składać się z wektorów, by nie tracić jakości podczas skalowania.

Jak uprościć projekt całej pieczątki? Warto umieścić na nim małą liczbę znaków. Firma, która działa jako spółka z ograniczoną działalnością, powinna podać na stemplu firmowym pełną nazwę firmy, jednak najczęściej są to długie ciągi znaków, które sprawiają, że pieczątka firmowa nie jest czytelna. Rozwiązaniem takiej sytuacji jest stosowanie skróconej nazwy firmy. Jednak, by móc się posługiwać taką nazwą, należy ją zgłosić podczas rejestracji spółki.

W przypadku prowadzenia jednoosobowych działalności gospodarczych najczęściej nazwę firmy stanowi imię i nazwisko właściciela. W takiej sytuacji dane te muszą się znaleźć na pieczątce firmowej. Jeśli przedsiębiorca we wniosku rejestracyjnym CEIDG-1 dodatkowo zgłosił poza swoim imieniem i nazwiskiem jeszcze inną nazwę firmy, to powinien ją również umieścić na pieczątce.

Pieczątka firmowa – obowiązek czy możliwość?

Zasady prowadzenia działalności gospodarczej w Polsce są regulowane ustawą o swobodzie działalności gospodarczej. W niej zawarte są dokładne wytyczne dotyczące ujawniania danych o obrocie gospodarczym. Prawo to nie nakłada na przedsiębiorców obowiązku posiadania stempla firmowego, jedynie informuje jakie dane muszą zostać ujawnione np. na dokumentach handlowych czy bankowych. Należy jednak pamiętać, że pieczątka firmowa usprawnia personalizowanie tych dokumentów, ponieważ nie trzeba podstawowych informacji o firmie uzupełniać ręcznie – wystarczy jeden ruch, by przenieść je na papier przy użyciu pieczątki.

Skorzystaj z naszego kreatora i stwórz idealny projekt pieczątki firmowej!