Historia pieczątek

Historia pieczątek sięga zamierzchłych czasów – pieczątki używane były już w IV tysiącleciu p. n. e.1 W roku 1872 major Clark podczas pobytu w ruinach Harappy (Indie) odnalazł pieczęć protoindyjską, na której zdaniem Sir Aleksandra Counninghama znajdował się napis w języku zbliżonym do sanskrytu (starożytny język literacki Hindusów). Rozpowszechnienie pieczątek nastąpiło w czasach rzymskich, znane są wówczas w: Polsce (najstarszą zachowaną jest pieczęć Władysława Hermana z przełomu XI i XII wieku), Czechach, Bułgarii (pierwsza pieczątka pochodzi z IX wieku), Serbii, Rusi (X w.) Najstarsze pieczątki odnalezione na Zamojszczyźnie pochodzą z XI wieku, należały do Dawida Igorowicza, który w roku 1097 zajmował gród Sutiejsk zlokalizowany w obrębie wsi Sąsiadka.

Początki grodu Sutiejsk sięgają lat 1031 – 1039 został wówczas wzniesiony w tzw. I okresie fortyfikacji jako gród przygraniczny – znajdował się kolejno pod zarządem Polski i Rusi. Identyfikacja odnalezionych w Sutiejsku/ Sąsiadce pieczątek mogła mieć miejsce dzięki temu, że zawierały one w swej treści imię i nazwisko ruskiego wodza, który zdobył gród podczas jednej z przygranicznych potyczek. Zatem pieczątka to znak rozpoznawczo – własnościowy, pełniący rolę świadectwa wiarygodności i mocy prawnej, wykładnika woli ich właściciela. W czasach nam współczesnych tym właścicielem są nie tylko osoby fizyczne lecz również i prawne: instytucje, stowarzyszenia, placówki oświatowe i. t. p.

Pieczątki dostarczają również wielu informacji do historii dokumentu, epigrafiki, heraldyki, dziejów osadnictwa, są ważnym źródłem ikonograficznym, stanowią bardzo często cenny wytwór rzemiosła artystycznego. Badaniem pieczątek zajmuje się nauka pomocnicza historii – sfragistyka.

Szukasz pieczątki online? Wybierz firmę Stempleks we Wrocławiu. Oferujemy rozmaite wzory pieczątek z dostawą do domu Klienta w 24 godziny! Zadzwoń i zamów pieczątkę online.