Co powinna zawierać pieczątka urzędowa i kto jej używa?

Szczególną odmianą pieczęci jest pieczęć urzędowa, która gwarantuje autentyczność sporządzonych oficjalnych pism i dokumentów. Mogą z niej korzystać wyłącznie określone w ustawie osoby, a prawo do jej wytwarzania przysługuje jedynie Mennicy Polskiej. Jak wygląda i co powinna zawierać pieczątka urzędowa?

Pieczęć urzędowa – niezbędne informacje

Pieczęć urzędowa symbolizuje legalną władzę, potwierdza autorytet i autentyczność podmiotów, które się nią posługują. Powinna być używana do uwierzytelniania istotnych dokumentów, takich jak świadectwa szkolne czy decyzje administracyjne.

Kto jest uprawniony do posługiwania się pieczątką urzędową? Są to przede wszystkim organy władzy państwowej, administracji rządowej, gminy, powiaty, samorządy oraz ich organy. Pieczęci urzędowych używają też szkoły, sądy, prokuratury oraz inne podmioty uprawnione do używania wizerunku orła.

Co powinna zawierać pieczątka urzędowa?

Dokładny wygląd i wymiary, ale też sposób używania i przechowywania pieczęci urzędowych określa Ustawa o godle, barwach i hymnie Rzeczypospolitej Polskiej oraz o pieczęciach państwowych.

Według przepisów, pieczęć państwowa powinna mieć okrągły kształt, być metalowa i tłoczona. Musi zawierać też godło – wizerunek orła, otoczony napisem podmiotu, który będzie z niej korzystał. Przepisy dopuszczają używanie skróconej nazwy jednostki na pieczęci. Dodatkowo, gminy, powiaty, samorządy województwa i związki jednostek samorządów terytorialnych zamiast wizerunku orła, mogą używać herbu gminy, powiatu lub województwa.

W zależności od rodzaju podmiotu, ustawa narzuca różne wielkości pieczęci. Powszechnie stosuje się te o średnicy 36 mm, ale wszystkie dopuszczalne wymiary to: 20, 25, 30, 36, 39, 46, 62 i 77 mm. Przepisy nie narzucają natomiast kolorystyki pieczęci urzędowych. Najczęściej wykorzystywane barwy to niebieski i czerwony.

Pieczątka urzędowa a firmowa

Nie powinno się mylić tych dwóch rodzajów pieczątek. O ile używania pierwszej wymagają przepisy, o tyle pieczątka firmowa (w większości przypadków) nie jest obligatoryjna. Mimo tego, warto ją wyrobić, jeśli planujesz założenie własnej działalności. Zdarza się, że urzędnicy nie zgadzają się na przyjęcie dokumentów, jeśli nie są one opatrzone pieczęcią.

Co powinna zawierać pieczątka firmowa? Pełni ona rolę informacyjną, dlatego najlepiej jest zawrzeć w niej najważniejsze informacje dotyczące firmy, takie jak nazwa, numer NIP, adres siedziby czy telefon kontaktowy. Więcej informacji znajdziesz w naszym artykule „Co powinna zawierać pieczątka firmowa”.

Telefony: 781-008-333, 780-186-765.