cart TWÓJ KOSZYK 0
pieczątka z podpisem

Pieczątka psychologa – co powinieneś o niej wiedzieć?

Na naszym blogu niejednokrotnie poruszaliśmy zagadnienia, związane z projektowaniem pieczątek lekarskich. Choć wyrobienie stosownego stempla nie jest wymagane literą prawa, większość lekarzy i tak decyduje się na zamówienie pieczątki, która często przydaje się w trakcie zakładania kart pacjenta czy wystawianiu stosownych zaświadczeń. Czy zawód psychologa rządzi się podobnymi przepisami?

W jakich okolicznościach pieczątka psychologa staje się niezbędna?

Zawód psychologa mierzy się obecnie z wieloma problemami natury prawnej, takich jak niefunkcjonująca ustawa o zawodzie psychologa, brak spójnego rejestru wykwalifikowanych psychologów czy przyznawanego prawa do wykonywania zawodu. Szeroko pojęte „usługi psychologiczne” są wykonywane przez osoby, które nie ukończyły stosownych studiów. Na takich okolicznościach tracą przede wszystkim pacjenci – nie mogą oni sprawdzić uprawnień „parapsychologów” ani zaskarżyć wykonywanych przez nich działań.

Istnieje jedynie kilka specjalizacji zawodowych, które wymagają posiadania ściśle określonego stempla. Tego typu pieczątka psychologa przysługuje osobom wykonującym zawód, związany np. z otrzymaniem licencji bądź uprawnień od danego podmiotu. Do tego typu specjalizacji należą m.in.:

  • psychologowie badający osoby, ubiegające się o pozwolenie o broń,
  • psychologowie uprawnieni do badań w zakresie psychologii transportu,
  • doradcy zawodowi, spełniający wymogi Ustawy o promocji zatrudnienia i instytucji rynku pracy.

Pieczątka psychologa powyższych specjalizacji zawiera informacje m.in. podstawie prawnej, w oparciu o którą została przydzielona, oraz numer ewidencyjny (o ile takowy posiada).

Pieczątka psychologa szkolnego – czy jest wymagana prawem?

Logopeda i psycholog szkolny mogą korzystać z imiennej pieczątki. Warto pamiętać jednak, że obowiązujące przepisy prawa oświatowego nie odnoszą się do posługiwania się pieczątkami przez nauczycieli, ostateczna decyzja w tym względzie należy do dyrektora danej placówki (art. 68 pkt 1. Prawa oświatowego). Jeśli wyrazi on zgodę na wprowadzenie pieczątek, istnieje możliwość złożenia stosownego zamówienia.

Zamówienie pieczątek dla kadry nauczycielskiej należy wprowadzić za pomocą stosownego rozporządzenia. Należy rozważyć również wprowadzenie ewidencji pieczątek, która ułatwi organizację procesu ich przydzielania i wydawania. Dokument ten powinien zawierać listę wzorów zamówionych stempli, określenie jego właściciela oraz potwierdzenie samodzielnego odbioru danej pieczątki przez odpowiednią osobą.

Pieczątka psychologa od Stempleks

W ofercie naszej firmy znajdziesz zarówno proste pieczątki imienne (które z pewnością sprawdzą się w codziennym zastosowaniu w szkołach) jak i pieczątki dla psychologów-specjalistów, które pomieszczą wiele linijek niezbędnych informacji. Na stronie Stempleks znajdziesz również inne materiały pomocne w codziennej pracy, takie jak wizytówki czy papier firmowy. Już dziś odwiedź naszą stronę internetową i przekonaj się, jak możemy Ci pomóc.