cart TWÓJ KOSZYK 0
Kobieta z dzieckiem u lekarza

Pieczątka logopedy – kto powinien ją mieć?

Logopedia to nauka o szeroko pojmowanej mowie, operująca na wiedzy z dziedzin medycyny, psychologii oraz pedagogiki. Wsparcie logopedy bywa szczególnie nieocenione wśród dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym, przez co niektóre szkoły decydują się nawiązywać z nimi stałą współpracę. Czy logopeda powinien posiadać własny stempel? Co powinna zawierać pieczątka logopedy?

Pieczątka logopedy a obowiązujące przepisy

Aktualna klasyfikacja wyróżnia dwa zawody logopedyczne: logopeda oraz nauczyciel logopeda. Niezbędne upoważnienia i wymagania, związane z wykonywaniem powyższych zajęć, opisane są w Rozporządzeniu (…) w sprawie klasyfikacji zawodów i specjalności na potrzeby rynku pracy oraz zakresu jej stosowania oraz pojedynczych rozporządzeniach Ministra Edukacji Narodowej i Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Logopedzi znajdują zatrudnienie przede wszystkim w placówkach edukacyjnych, do których uczęszczają dzieci z wadami słuchu oraz specjalistycznych poradni logopedycznych, foniatrycznych, psychologiczno-pedagogicznych i rehabilitacyjnych. Osoby pracujące w szkołach zajmują się przede wszystkim badaniami profilaktycznymi, stawianiem diagnoz i realizowaniem terapii dla dzieci z zaburzeniem mowy.

Organem zrzeszającym wykwalifikowanych specjalistów z tej dziedziny jest Polski Związek Logopedów. Instytucja ta dąży do uściślenia standardów, związanych z przygotowaniem do pracy w zawodzie. PZL prowadzi również Krajowy Rejestr Logopedów, zrzeszający specjalistów o wysokich kwalifikacjach i kompetencjach. Osoba znajdująca się KRL posiada certyfikat z indywidualnym numerem, który powinna uwzględniać pieczątka logopedy.

Czy pieczątka logopedy jest niezbędna w świetle obowiązujących przepisów?

Pieczątka logopedy to zagadnienie, któremu warto poświęcić szczególną uwagę. Nie ulega wątpliwości, że specjalista prowadzący własną poradnię powinien zaopatrzyć się w pieczątki firmowe i imienne, które są pomocne w prowadzeniu firmy. Jednakże, kwestia pieczątki „medycznej” https://stempleks.pl/pieczatki-medyczne/ wciąż pozostaje nieuregulowana.

Sytuacja ta jest szczególnie widoczna w placówkach oświatowych – dyrektor szkoły może (lecz nie musi) wymagać posiadania pieczątki, której treść jest uzależniona od wewnętrznych wytycznych danej szkoły lub przedszkola. Przygotowany stempel powinien również trafić do wewnętrznej ewidencji, przypisującej dane pieczątki do konkretnych pracowników.

Skorzystaj z oferty Stempleks

Zastanawiasz się, która pieczątka logopedy z naszej strony najlepiej spełni Twoje oczekiwania? Skontaktuj się ze specjalistami Stempleks – oferujemy modele od 2 do 9 linijek tekstu, które z pewnością pomieszczą wszystkie niezbędne informacje. Zapewniamy pełne wsparcie na każdym etapie sprzedaży i chętnie odpowiemy na wszystkie Twoje pytania.