cart TWÓJ KOSZYK 0
pieczątki Stempleks

Co powinna zawierać pieczątka elektryka SEP?

Prace przy instalacji elektrycznej powinny być wykonywane przez osoby, które mają stosowne uprawnienia. Potwierdzeniem tego może być pieczątka elektryka z uprawnieniami SEP. Jak powinna wyglądać taka pieczątka? Czy jest jakiś określony wzór pieczątki z uprawnieniami? W tym artykule postaramy się to wyjaśnić.

Czy jest wzór pieczątki elektryka SEP?

pieczatka-dla-elektryka-uprawnienia
Pieczątka elektryka wzór

Co prawda nie ma określonego wzoru dla imiennej pieczątki elektryka z uprawnieniami SEP, ale jest pewien schemat, który w takim przypadku stosowany jest najczęściej. Taka pieczątka powinna zawierać:

 • imię i nazwisko (opcjonalnie stopień naukowy),
 • numer uprawnień SEP,
 • zakres uprawnień SEP.

Jak widać nie są to wyśrubowane wymagania, więc stworzenie treści na pieczątkę dla elektryka nie powinno być trudne. Do wykonania takiej pieczątki powinien wystarczyć automat, który daje możliwość zamieszczenia około 4 do 5 wersów. O ile umieszczenie numeru uprawnień oraz imienia i nazwiska, które może być poprzedzone tytułem naukowym, takim jak inż. czy mgr inż., nie sprawi zbyt wiele trudności, o tyle z zakresem uprawnień może być większy problem. Rodzi się pytanie – jak prawidłowo opisać zakres uprawnień elektryka?

Pieczątka elektryka – jak określić zakres uprawnień?

pieczątka dla elektryka

Nie ma przepisów, które określałyby jak powinien wyglądać zakres uprawnień umieszczony na pieczątce elektryka z uprawnieniami SEP. W praktyce można spotkać różne opisy słowne określające to, czego może podejmować się dany elektryk. Najczęściej spotykane to:

 • Uprawniony do wykonywania prac kontrolno-pomiarowych,
 • Uprawnienia elektroenergetyczne wraz z pomiarami,
 • Uprawniony elektryk do kontroli i pomiarów elektrycznych urządzeń, instalacji i sieci,
 • Obsługa, konserwacja, naprawy, montaż, pomiary w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych,
 • Uprawniony do wykonywania i dozoru w zakresie prac kontrolno-pomiarowych przy urządzeniach i instalacjach elektroenergetycznych.

Treść dotycząca uprawnień nie jest ograniczona przepisami prawa. To, jakie informacje będą zawarte na pieczątce elektryka zależy wyłącznie od Ciebie. Pamiętaj jednak, że muszą być one zgodne z Twoim świadectwem kwalifikacyjnym. Zdarza się, że informacje umieszczone na pieczątce mogą budzić pewne wątpliwości.

Wątpliwości dotyczące zakresu uprawnień na pieczątce elektryka

Czasami można spotkać się z opinią, że taka pieczątka powinna dodatkowo zawierać poziom napięcia do jakiego dany elektryk ma uprawnienia, a nawet termin ważności takich uprawnień. Jednak jest to przerost formy nad treścią.

Po pierwsze – skoro przepisy nie określają wzoru pieczątki z uprawnieniami to nie można żądać, żeby zawierała takie informacje. Po drugie – osoba, która zleca prace elektryczne zawsze może skontrolować świadectwo kwalifikacyjne elektryka, a nawet poprosić o dostarczenie kopii uprawnień.

Pieczątki stosowane przez innych specjalistów, takich jak radcowie prawni, ratownicy medyczni czy lekarze, również nie zawierają pełnego zakresu kwalifikacji, jakie posiada osoba, która się nimi posługuje. Dlaczego wobec tego akurat elektrycy mieliby umieszczać na pieczątce takie informacje? Nie ma ku temu żadnego powodu, więc w tym przypadku wystarczy numer i zwięzły opis posiadanych uprawnień. Jednak można zastanowić się nad umieszczeniem na pieczątce elektryka dodatkowych informacji o charakterze reklamowym. Jak można to zrobić?

Pieczątka z uprawnieniami SEP jako forma reklamy

Skoro przepisy nie podają jakie informacje muszą być zamieszczone na pieczątce elektryka, to nic nie stoi na przeszkodzie, żeby umieścić na niej dodatkowe dane, które mogą przynieść Ci więcej klientów. Co możesz dodać na takiej pieczątce w celu rozreklamowania swoich usług? Dobrym rozwiązaniem będzie umieszczenie numeru telefonu. Zajmie to jedynie jedną, dodatkową linijkę, a może sprawić, że klienci będą wracać, żeby skorzystać z Twoich usług.

Co prawda możesz zostawiać wizytówki u swoich klientów, ale nie każdy trzyma takie rzeczy pod ręką. Zdarza się, że taka wizytówka się zagubi lub ktoś ją po prostu wyrzuci. Z dokumentami, na których znajdzie się pieczątka elektryka rzecz wygląda zupełnie inaczej. Powinny one być przechowywane przez określony czas. Z tego względu większość osób dba, by takie dokumenty nigdzie się nie zapodziały. W związku z tym gdy ktoś będzie pytał Twoich klientów o to, kto wykonywał im roboty elektryczne albo dokonywał pomiarów to będą mogli podać nie tylko Twoje imię i nazwisko, ale również telefon kontaktowy.

Jak powinna wyglądać pieczątka elektryka SEP? Wzór, który zawsze się sprawdzi

pieczątka dla elektryka wzór

Czy jest coś jeszcze, co mogłoby znaleźć się na pieczątce jako forma reklamy? Tak. Jest to adres mailowy. Nie musisz się obawiać, że na pieczątce zabraknie miejsca. Najczęściej można ją wykonać w ten sposób, żeby adres e-mail zmieścił się w jednej linijce razem z numerem telefonu. Jak to zrobić? Przed numerem telefonu nie trzeba pisać skrótu tel., bo można umieścić tam symbol telefonu lub słuchawki, który będzie dla wszystkich bardzo czytelny. Dzięki temu zaoszczędzisz cenne miejsce, które możesz przeznaczyć na zamieszczenie adresu mailowego. W tym przypadku również nie ma potrzeby zamieszczania zwrotu „e-mail” czy też „adres e-mail”. W zupełności wystarczy symbol koperty, który większości osób będzie kojarzył się z mailem, zwłaszcza z tego powodu, że zaraz za nim będzie wypisany adres z małpą, który jednoznacznie wskazuje na to, że jest to adres poczty elektronicznej.

Jednak warto sprawdzić czy Twój adres mailowy jest wystarczająco krótki, żeby zmieścił się obok telefonu. W ogromnej większości przypadków uda się zrobić to bez problemu. Ale jeśli posiadasz bardzo długi adres e-mail to może się okazać, że po prostu fizycznie nie zmieści się razem z numerem telefonu w jednej linijce pieczątki. W takim wypadku lepiej będzie zrezygnować z jednej formy kontaktu. Jakiej? To już zależy od Ciebie – czy wolisz zostawić adres e-mail, czy też telefon.

A może zastanawiasz się czy nie lepiej byłoby po prostu dodać kolejną linijkę z mailem, adresem firmy albo jeszcze innymi danymi? Nie jest to najlepsze rozwiązanie. Dlaczego? Bo w takim wypadku Twoja pieczątka elektryka SEP rozrosłaby się do całkiem sporych rozmiarów. Nie byłoby to dobre chociażby z tego względu, że na niektórych dokumentach jest wyznaczone miejsce na taką pieczątkę. A i tak na pieczątce opis oraz numery uprawnień zajmują całkiem sporo miejsca. Jedna dodatkowa linijka z telefonem czy mailem nie zrobi różnicy. Ale dodawanie kolejnych informacji mogłoby spowodować, że taka pieczątka z uprawnieniami SEP miałby wręcz gigantyczne rozmiary.

Kiedy powinna być używana pieczątka elektryka pomiarowca?

Końcowym elementem jakiegokolwiek montażu instalacji elektrycznej muszą być pomiary elektryczne. Dokonać ich może jedynie osoba, która jest do tego uprawniona. Potwierdzeniem tego faktu jest postawienie pieczątki elektryka z uprawnieniami na protokole. Oczywiście samo posiadanie pieczątki nie upoważnia do dokonywania prac elektrycznych. W tym wypadku pieczątka jest po prostu bardzo wygodnym potwierdzeniem tego, co znajduje się na świadectwie kwalifikacyjnym elektryka. Takie uprawnienia mogą być wydawane z literką E lub D. Co one oznaczają? E oznacza eksploatację, natomiast D to dozór. Oba rodzaje uprawnień mogą być wydawane na następujące zakresy czynności:

 • montaż,
 • obsługa,
 • konserwacja,
 • remonty,
 • kontrolno-pomiarowe.

Ma to swoje odzwierciedlenie na pieczątce elektryka. Jeśli posiadasz wszystkie te uprawnienia to możesz wymienić je na takiej pieczątce. Będzie to takim skróconym wyciągiem z świadectwa kwalifikacyjnego, w którym wymienione są stanowiska oraz zakres urządzeń i instalacji razem z dopuszczalnym napięciem. Co ciekawe uprawnienia E oprócz wykonania czynności, które wymienione są w Twoim świadectwie nie zabraniają wykonać pomiarów po zakończeniu prac. Jednak pod takimi pomiarami podpisać się może jedynie osoba, która ma uprawnienia D na dany zakres czynności. Z tego względu trzeba w treści pieczątki umieścić dokładny numer uprawnień łącznie z oznaczeniem D lub E. W przeciwnym razie mógłbyś narazić swoich klientów na kłopoty, gdyby na przykład w zakładzie energetycznym przedstawili protokół z niewłaściwą pieczątką.

Wystawianie protokołu podpisanego przez elektryka SEP może kojarzyć się z odbiorem instalacji elektrycznej przy budowie domu albo z różnymi remontami. Ale okazuje się, że prace budowlane albo przyłączeniowe to nie jedyne zdarzenia, które wiążą się z koniecznością potwierdzenia ich wykonania przez elektryka z uprawnieniami SEP. Gdzie jeszcze niezbędna będzie pomoc takiej osoby?

Gdzie jeszcze może być potrzebna pieczątka z uprawnieniami SEP?

Taką sytuacją może być wymiana lub montaż sprzętu AGD jakim jest płyta indukcyjna. Wydawać by się mogło, że to nic trudnego i można to zrobić we własnym zakresie. Niestety czasami takie działanie na własną rękę może kosztować utratę gwarancji na nowy sprzęt. Wiele producentów wymaga, żeby taką płytę podłączył elektryk z uprawnieniami. W przeciwnym razie mogą nie uznać reklamacji na płytę podłączoną przez osobę bez kwalifikacji. W tym momencie przydaje się pieczątka elektryka SEP. Co prawda fachowiec podłączający taki sprzęt nie musi sporządzać protokołu, ale producenci wymagają, żeby podbił kartę gwarancyjną pieczątką z uprawnieniami, więc przyda się ona również przy wykonywaniu tego typu usług.

Podsumowując – nie ma konkretnego wzoru pieczątki dla elektryka z uprawnieniami SEP. Jej treść można przygotować według własnego uznania. Możesz to zrobić korzystając z Kreatora Pieczątek dostępnego na stronie Stempleks.pl. Na takiej pieczątce nie powinno zabraknąć niezbędnych elementów jakimi są numer i zakres uprawnień oraz Twoje imię i nazwisko. Ważne jest, żeby rzetelnie wymienić swoje uprawnienia, dzięki czemu Twoi klienci nie będą mieli problemów przy przedstawianiu protokołów podbitych taką pieczątką. Na pieczątce elektryka możesz też dodać numer telefonu oraz adres e-mail, ale pamiętaj, żeby nie przesadzić z ilością dodatkowych informacji. Stosując się do rad z tego artykułu z łatwością stworzysz treść pieczątki dla elektryka z uprawnieniami SEP.